O FIRMIE
PRODUKTY
USŁUGI
CERTYFIKATY
TECHNOLOGIA
REFERENCJE
PUBLIKACJE
KONTAKT
 


 

Pobierz program Acrobat Reader
Pobierz program QuickTime

 

Marine Service Jaroszewicz oferuje usługi posadawiania maszyn i urządzeń na podkładach fundamentowych odlewanych z tworzyw:

EPY         Chockfast       Epocast

oraz dostawę tych tworzyw wraz z procedurami posadawiania na nich maszyn i urządzeń, a także dostawę materiałów pomocniczych.

W zakresie posadawiania maszyn i urządzeń okrętowych posiadamy wszystkie wymagane certyfikaty towarzystw klasyfikacyjnych oraz producentów silników okrętowych.

W zakresie posadawiania obiektów lądowych posiadamy Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego.


Zakres usług obejmuje:

  • - projektowanie posadowień maszyn i urządzeń,

  • - zatwierdzenie dokumentacji w instytucjach nadzorujących,

  • - dostarczenie tworzyw, materiałów pomocniczych i technologii,

  • - wykonywanie posadowień, w tym ze śrubami pasowanymi w tworzywie,

  • - kotwienie śrub w fundamentach betonowych,Wykorzystywanie naszej oferty pozwala na:

  • - wyeliminowanie obróbki mechanicznej fundamentu i podstawy maszyny,

  • - uniknięcie ręcznego dopasowania podkładek,

  • - obniżenie poziomu drgań i hałasów,

  • - stabilne i trwale ustawienie maszyny,

  • - szybkie oddanie maszyny do eksploatacji.