CHOCKFAST RED SG

Karta Informacyjna (pdf, 189 KB)
MSDS (pdf, 54 KB)
Technical Bulletin # 618 G (pdf, 30 KB)
Opis produktu

 

Trójskładnikowa zaprawa polimerowa o dużej wytrzymałości do szerokiego stosowania w posadawianiu ciężkich maszyn, urządzeń i obiektów na fundamentach betonowych.

 

Przeznaczenie

 

Chockfast® Red SG przeznaczony jest do posadawiania wszelkiego typu maszyn, urządzeń i obiektów na fundamentach betonowych takich jak: kompresory, prasy, turbiny, pompy, silniki elektryczne, szyny jezdne dźwigów, łożyska mostów. Zalecana grubość jednej warstwy 25 – 100 mm.

 

Cechy produktu

 

Chockfast® Red SG posiada wiele zalet w porównaniu z betonem: odporny na zaolejenie, krótki czas do osiągnięcia pełnej wytrzymałości, duża odporność mechaniczna, odporny na wiele agresywnych czynników, duża adhezja do metalu i betonu, odporny na czynniki atmosferyczne, niezmienne w długim okresie użytkowania właściwości. Krótki czas utwardzania, mały skurcz. Eliminuje konieczność obróbki mechanicznej powierzchni oporowych.

 

Właściwości fizyczne

 

Nazwa Wartość Norma
 Liniowy wsp. rozszerzalności cieplnej  19,4 x 10-6 1/K  ASTM D-696
 Skurcz chemiczny utwardzania  niemierzalny      ASTM D-2566
 Wytrzymałość na ściskanie  125 N/mm2  ASTM C-579
 Moduł sprężystości przy ściskaniu  13590 N/mm2  ASTM C-579
 Wytrzymałość na rozciąganie          15,0 N/mm2  ASTM D-638
 Wytrzymałość na zginanie  31,0 N/mm2  ASTM C-580
 Moduł sprężystości przy zginaniu  18050 N/mm2  ASTM C-580
 Masa właściwa  2,24 kg/dm3  
 Czas życia mieszaniny  60 min. @ 21 0C  
 Czas utwardzania  24÷48 godz. @ 21 0C  

 

Postać handlowa
Zestawy (94 kg/45,3 dm3) składające się z:
                       
                        żywica -  9,05 dm3
                        utwardzacz -  1,63 dm3
                        kruszywo - 4 x 21 kg3
                                  
                       


 

 

Opracowano na podstawie:                                                             

Technical Bulletin # 618 I

MARINE SERVICE JAROSZEWICZ S.C.
ul. Bielańska 23, 70-703 Szczecin
tel.: +48 91 460-66-24, fax: +48 91 431-30-75
http://www.EPYresin.eu, e-mail: msj@EPYresin.eu