O FIRMIE

Marine Service Jaroszewicz s.c. jest firmą, która od ponad 45-ciu lat wykonuje posadowienia maszyn i urządzeń na podkładkach fundamentowych odlewanych z tworzyw chemoutwardzalnych. Dysponuje w tej dziedzinie bogatym doświadczeniem wynikającym z posadowienia prawie 13000 różnych obiektów, w tym ponad 2400 okrętowych silników głównych i ponad 1500 obiektów lądowych. Marine Service Jaroszewicz jest także producentem tworzywa na podkładki fundamentowe o nazwie EPY®.

Całość działalności, w tym produkcja tworzywa EPY® oraz serwis posadawiania maszyn prowadzona jest w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 co potwierdza uzyskany już w 1994 roku od Germanischer Lloyd certyfikat ISO 9001. Obecnie Marine Service Jaroszewicz jest firmą, która najdłużej i nieprzerwanie posiada certyfikat ISO 9001.

 - Certyfikaty MSJ
Klub Germanischer Lloyd Honorowy członek

W obecnej formie, jako Marine Service Jaroszewicz, firma funkcjonuje od 1989 roku. Jej założycielem jest dr inż. Wiesław Jaroszewicz, który przedtem (od 1972 roku) był pracownikiem Politechniki Szczecińskiej i od początku swojej działalności naukowo-badawczej zajmował się tą problematyką. Jednakże historia firmy sięga lat siedemdziesiątych XX wieku kiedy to w Zakładzie Mechaniki Technicznej Politechniki Szczecińskiej, z inicjatywy ówczesnej Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, zostały podjęte badania nad opracowaniem polskiego tworzywa oraz technologii jego stosowania do posadawiania maszyn i urządzeń okrętowych.

Pierwszymi opracowanymi i przebadanymi w Zakładzie Mechaniki Technicznej tworzywami, które zdobyły uznanie PRS i weszły do praktyki posadowieniowej były kompozycje oznaczone symbolami EP-551, EP-571 oraz EP-578. Pierwsze prace posadowieniowe na obiekcie pływającym wykonane zostały w 1974 roku na statku szkolno-towarowym m/s „Kapitan Ledóchowski". Opracowane tworzywo i technologia posadawiania zdały w pełni egzamin i zaczęły być stopniowo wdrażane do praktyki posadowieniowej w polskich stoczniach budowy i remontu statków morskich.

Równolegle z pracami wdrożeniowymi w Politechnice Szczecińskiej prowadzono prace badawczo-rozwojowe nad udoskonaleniem właściwości tworzyw i technologii posadawiania maszyn, a także konstrukcji, modelowania i obliczania fundamentowych złączy śrubowych. Prace te prowadzone były w ramach problemów węzłowych, w ścisłym współdziałaniu ze Stocznią Szczecińską, Centrum Techniki Okrętowej (CTO) i Centrum Techniki Wytwarzania (CTW) „Promor" w Gdańsku, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) w Warszawie oraz z wyżej wymienionymi przedsiębiorstwami, wykonującymi prace posadowieniowe. Szczególnie ważną rolę w inicjowaniu i współrealizacji wielu tych prac badawczych odegrał kierowany przez dra inż. W. Jaroszewicza Serwis Posadawiania Maszyn, działający w ramach PZ KITI. Wymiernym efektem tych prac jest produkowane obecnie tworzywo EPY® oraz technologia jego stosowania.

EPY

Dla zapewnienia rozwoju firma Marine Service Jaroszewicz ściśle współpracuje z Katedrą Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Szczecińskiej, przekształconej w styczniu 2009 roku w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Prowadzone są systematyczne prace badawczo-rozwojowe nad dalszym doskonaleniem termomechanicznych właściwości tworzywa oraz technologii posadawiania maszyn i urządzeń z jego użyciem, a także nad rozwiązywaniem wielu aktualnych problemów naukowo-technicznych, związanych z rozszerzeniem zakresu jego zastosowania w praktyce inżynierskiej.

Obecnie tworzywo EPY® jest uznane przez liczących się w świecie producentów silników okrętowych oraz wszystkie liczące się towarzystwa klasyfikacyjne. Tworzywo EPY®, jako pierwsze spośród produktów tego rodzaju, uzyskało wspólny certyfikat EU RO MU TAC. Ma ono także świadectwa uznania odpowiednich instytucji krajowych (ITB, IBDiM, GIG), uprawniające do jego stosowania w budowie dróg i mostów oraz w posadawianiu maszyn i urządzeń górniczych. Właściwości tego tworzywa dorównują pod każdym względem właściwościom innych współczesnych tworzyw, oferowanych przez wyspecjalizowane w tej dziedzinie firmy. Dotyczy to w szczególności tworzyw Chockfast Orange (produkcji amerykańskiej) oraz Epocast 36 (produkcji niemieckiej). Na podstawie stosownych umów firma Marine Service Jaroszewicz jest także wyłącznym dystrybutorem tworzyw Epocast i Chockfast oraz autoryzowanym wykonawcą posadowień maszyn i urządzeń na podkładkach odlewanych z tych tworzyw w Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Rosji, Ukrainie, Czechach i Słowacji, jednakże terytorialny zakres działalności firmy daleko wykracza poza te kraje.

Mapa realizacji MSJ