REALIZACJE

Tworzywa sztuczne na podkładki fundamentowe opracowane zostały dla potrzeb budownictwa okrętowego i tam też znalazły one najpierw szerokie zastosowanie praktyczne. Wykorzystywane są obecnie szeroko w posadawianiu silników i przekładni napędu głównego, montażu pochwy wału śrubowego, tulei sterów, a także wszelkiego rodzaju urządzeń pomocniczych w siłowni, urządzeń pokładowych, łożysk żurawi kolumnowych itp. Dzięki wielu zaletom, oprócz okrętownictwa, stosowane są obecnie także coraz częściej w posadawianiu wielu różnych ciężkich maszyn i urządzeń lądowych.

W okresie ponad 40-u lat praktycznego stosowania polskich tworzyw podkładkowych posadowiono (przez PS, oraz firmy KITI i MSJ) od 1974 do końca 2013 roku łącznie 11221 różnych obiektów, w tym 9896 maszyn i urządzeń okrętowych oraz 1325 maszyn i urządzeń lądowych.

Mapa realizacji MSJ

Rodzaje oraz liczby maszyn i urządzeń posadowionych przez serwis MSJ na podkładkach z tworzyw sztucznych a latach 1974 - 2020

Maszyny i Urządzenia Okrętowe Liczba
Silniki główne 2401
Przekładnie główne 936
Łożyska linii wałów 1047
Maszynki sterowe 375
Pochwy i tuleje wałów śrubowych 1126
Tuleje linii sterów 867
Windy (kotw., hol., cum., trałowe) 1299
Agregaty prądotwórcze 241
Pompy 780
Zbiorniki 113
Inne maszyny i urządzenia 2096
Razem 11281
Maszyny i Urządzenia Lądowe Liczba
Silniki 29
Przekładnie 54
Obrabiarki 47
Łożyska 356
Sprężarki i motosprężarki 55
Tory 84
Prasy 100
Turbiny 37
Wentylatory 60
Maszyny wyciągowe 13
Inne maszyny i urządzenia 681
Razem 1516
Łącznie okrętowe i lądowe
12797

WYBRANE REALIZACJE