OFERTA

Marine Service Jaroszewicz s.c. oferuje usługi posadawiania maszyn i urządzeń na podkładach fundamentowych odlewanych z tworzyw:

EPY®

Marine Service Jaroszewicz

Epocast

ITW Performance Polymers

oraz dostawę tych tworzyw wraz z procedurami posadawiania na nich maszyn i urządzeń, a także dostawę materiałów pomocniczych. W zakresie posadawiania maszyn i urządzeń okrętowych posiadamy wszystkie wymagane certyfikaty towarzystw klasyfikacyjnych oraz producentów silników okrętowych. W zakresie posadawiania obiektów lądowych posiadamy Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego.

Prowadzimy dystrybucję powyższych tworzyw, materiałów pomocniczych (pianki, kity uszczelniające, środki antyadhezyjne, mieszadła) oraz serwis posadawiania maszyn przy użyciu tych tworzyw w Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii, Rosji, Ukrainie, Czechach i na Słowacji.

Zakres usług obejmuje:

  • projektowanie posadowień maszyn i urządzeń,
  • zatwierdzenie dokumentacji w instytucjach nadzorujących,
  • dostarczenie tworzyw, materiałów pomocniczych i technologii,
  • wykonywanie posadowień, w tym ze śrubami pasowanymi w tworzywie,
  • kotwienie śrub w fundamentach betonowych.

Wykorzystywanie naszej oferty pozwala na:

  • wyeliminowanie obróbki mechanicznej fundamentu i podstawy maszyny,
  • uniknięcie ręcznego dopasowania podkładek,
  • obniżenie poziomu drgań i hałasów,
  • stabilne i trwale ustawienie maszyny,
  • szybkie oddanie maszyny do eksploatacji.