Epocast 36®

Opis produktu

Epocast 36® jest specjalnym, dwuskładnikowym tworzywem wzbogaconym wysokiej jakości napełniaczami, przeznaczonym na podkładki fundamentowe maszyn i urządzeń okrętowych wymagających precyzyjnego i trwałego posadawiania. Nowoczesne metody wytwarzania i stała kontrola gwarantują wysokie i stałe właściwości mechaniczne i chemiczne tego materiału. W porównaniu do tradycyjnych metod posadawiania Epocast 36® jest znacznie łatwiejszy w użyciu i stanowi opłacalną dla nich alternatywę.

Przeznaczenie

Epocast 36® przeznaczony jest do wykonywania podkładek fundamentowych maszyn i urządzeń okrętowych takich jak: silniki główne i pomocnicze, przekładnie napędu głównego urządzenia sterowe, łożyska oporowe, pochwy wałów śrubowych, łożyska trzonów sterowych.

Cechy produktu

Epocast 36® jest łatwy w użyciu, eliminuje konieczność obróbki mechanicznej powierzchni oporowych oraz kompensuje wszelkie nierówności fundamentów. Pozwala on na odlewanie podkładek o grubości do 100 mm (zależnie od warunków temperaturowych). Charakteryzuje się dużą udarnością i wytrzymałością na ściskanie, tłumi drgania i ogranicza hałas. Epocast 36® jest odporny na działanie wody morskiej oraz wielu związków chemicznych, chroni przed korozją szczelinową. Dzięki zastosowaniu tego materiału osiąga się ograniczenie ogólnego ciężaru konstrukcji oraz względnie równomierne naciski na powierzchni podkładki.

Właściwości fizyczne

Nazwa Wartość Norma
Liniowy wsp. rozszerzalności cieplnej 43,8 x 10-6 1/K ASTM D-696
Skurcz chemiczny utwardzania 15 x 10-4 mm/mm ASTM D-2566
Wytrzymałość na ściskanie 164 N/mm2 ASTM D-695
Moduł sprężystości przy ściskaniu 5610 N/mm2 ASTM D-695
Wytrzymałość na rozciąganie 49,4 N/mm2 ASTM D-638
Moduł sprężystości przy poprzecznej 2360 N/mm2
Udarność Izoda 17,2 J/m ASTM D-256
Twardość Barcola 55 °Barcola
Współczynnik tarcia po stali 0,57
Masa właściwa 1,64 kg/dm3
Czas życia mieszaniny 30 min. @ 25 °C
10 min. @ 50 °C
Czas utwardzania 48 godz. @ 16 °C
28 godz. @ 21 °C
Pełzanie w 70 °C 0,013 mm @ 3,4 N/mm2
0,016 mm @ 6,9 N/mm2
0,020 mm @ 13,8 N/mm2
0,030 mm @ 27,6 N/mm2
ASTM D-621

Postać handlowa

Puszki metalowe:

  • 3,2 kg / 2,0 dm3
  • 6,4 kg / 4,0 dm3
  • 12,8 kg / 8,0 dm3

Epocast 36® - postać handlowa

Pobierz

Karta informacyjna

Karta informacyjna

PL | EN | RU

MSDS utwardzacz

MSDS utwardzacz

PL | EN | RU

MSDS tworzywo

MSDS tworzywo

PL | EN | RU

Technical Bulletin

Technical Bulletin

EN

 

 

 

<< powrót