Epocast F

Opis produktu

Epocast F jest elastycznym materiałem opartym na żywicach poliuretanowych, przeznaczonym do wibroizolacji wrażliwych urządzeń i aparatury. Gotowy do aplikacji ma postać płynnej masy pozwalającej na wykonanie elastycznych podkładek dowolnego kształtu oraz uszczelnień i dylatacji.

Przeznaczenie

Epocast F jest materiałem przeznaczonym do wykonywania odlewanych podkładek i wibroizolacji przy fundamentowaniu maszyn, urządzeń i aparatury, wymagających elastycznego posadowienia na podłożu z powodu emisji drgań lub wrażliwości na szkodliwe działanie drgań z otoczenia. Dzięki swoim bardzo dobrym właściwościom adhezyjnym do większości materiałów budowlanych i konstrukcyjnych oraz odporności na wiele czynników chemicznych stosowany jest do wykonywania uszczelnień i dylatacji.

Cechy produktu

Epocast F dzięki swojej konsystencji przed utwardzeniem doskonale dopasowuje się do powierzchni oporowych; charakteryzuje się dużą odpornością chemiczną, bardzo małym efektem egzotermicznym podczas utwardzania oraz gładką powierzchnią po utwardzeniu.

Właściwości fizyczne

Nazwa Wartość Norma
Wytrzymałość na rozciąganie 4,5 N/mm2 ASTM D-638
Twardość Shore'a A 75
Masa właściwa 1,35 kg/dm3
Czas życia mieszaniny 60 min. @ 20 °C
Czas utwardzania 36 godz. @ 20 °C

Postać handlowa

Puszki metalowe:

  • tworzywo + utwardzacz 5,0 kg / 3,7 dm3

Pobierz

Karta informacyjna

Karta informacyjna

PL

MSDS utwardzacz

MSDS utwardzacz

PL | EN | RU

MSDS tworzywo

MSDS tworzywo

PL | EN | RU

Technical Bulletin

Technical Bulletin

EN

 

 

 

<< powrót